Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

W dniu 2 października 2015 roku w Auli UMK, odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Na uroczystości dokonano immatrykulacji 1-go roku studentów i doktorantów Wydziału. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prof. Jerry Allen Coyne z University of Chicago, który zaprezentował wykład naukowy pt. ,,Evolution: The best idea anyone ever had".

Więcej

Dzień otwarty na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

30. września na naszym Wydziale gościliśmy ponad 360 uczniów z 12 szkół z Torunia i miejscowości ościennych.
Młodzież uczestniczyła w wykładach, warsztatach i pokazach, które miały na celu przybliżenie zagadnień z zakresu biologii oraz specyfiki życia akademickiego.

Więcej

Zmiana terminów rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym w USOS

Nowe terminy rejestracji na zajęcia w USOS zostały przedstawione poniżej .

Rejestracja na seminaria i tematy prac dyplomowych:

II tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz. 11.00 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na wykłady monograficzne:

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz. 11.30 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na kursy do wyboru - kierunki biologia i biotechnologia (studia I stopnia):

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz. 9.30 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na przedmioty do wyboru:

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz. 11.30 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na moduły kształcenia do wyboru - kierunek ochrona środowiska (studia II stopnia):

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz. 10.30 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe - kierunek ochrona środowiska (studia II stopnia):

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz. 10.00 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na moduły kształcenia do wyboru - kierunek ochrona środowiska (studia I stopnia):

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz. 10.30 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe - kierunek ochrona środowiska (studia I stopnia)

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz. 10.00 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe - kierunek biotechnologia (studia II stopnia):

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz. 9.00 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe - kierunek biotechnologia (studia I stopnia):

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz. 9.00 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe - kierunek biologia (studia II stopnia):

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz. 8.00 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe - kierunek biologia (studia I stopnia):

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz.8.00 - zakończenie 05.10.2015

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe - kierunek biologia sądowa (studia I stopnia):

I tura - rozpoczęcie 25.09.2015 r. godz.8.30 - zakończenie 05.10.2015

 

Plany zajęć na semestr zimowy - 2015/16

Informuję, że w obrębie witryny wydziałowej zostały udostępnione plany zajęć na semestr zimowy. Plany mogą jeszcze ulec drobnym modyfikacjom, dlatego proszę o sporadyczne sprawdzanie czy nie pojawiły się w nich zmiany.

 

Prodziekan Wydziału

dr Edmund Kartanas

 


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Administrator strony: mgr Maciej Krzyżyński - m_krzy@doktorant.umk.pl