Studiuj na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Odwiedź: www.umk.pl/rekrutacja i dokonaj właściwego wyboru!

Plany zajęć

Na stronie wydziałowej zostały udostępnione plany zajęć dla wszystkich kierunków studiów (odnośnik "Plany zajęć - semestr letni 2014/15"). Plany zajęć jeszcze podlegają niewielkim modyfikacjom. Dlatego przed rejestracją na zajęcia należy je jeszcze raz sprawdzić.

Prodziekan ds. Kształcenia

dr Edmund Kartanas

V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych

W dniach 20-22 marca 2015r na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziale Nauk o Ziemi odbędzie się V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych oraz I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych. Konferencja ta, którą patronatem objęli dziekani obu wydziałów - Prof. dr hab. Wiesław Kozak oraz Prof. dr hab. Wojciech Wysota,  skierowana jest do studentów oraz doktorantów reprezentujący odległe, a zarazem tak bliskie dziedziny nauki - poczynając od nauk biologicznych: biologię molekularną, medyczną, genetykę, fizjologię, toksykologię, biotechnologię, biologię środowiskową i ochronę środowiska poprzez medycynę, nauki geograficzne: geografia fizyczna, społeczno- ekonomiczna, geoinformacja, aż po chemię, fizykę i nauki typowo techniczne.

Więcej

Noc Biologów

W piątek dziewiątego stycznia odbyła się na naszym Wydziale już trzecia edycja Nocy Biologów. Również w tym roku zajęcia przygotowane przez pracowników i studentów Wydziału cieszyły się dużym powodzeniem. Ponad 500 gości wzięło udział w ponad 50 warsztatach, zajęciach otwartych oraz wykładach. Dziękujemy osobom zaangażowanym w przygotowanie oraz wszystkim uczestnikom za udział w Nocy Biologów!

Więcej

40-lecie działalności Wydziałowego Muzeum Przyrodniczego

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostało oficjalnie powołane 14 listopada 1974 r. Z inicjatywą utworzenia tego rodzaju jednostki występował już wcześniej prof. Jan Prüffer, ale dopiero starania prof. Izabeli i Józefa Mikulskich przyniosły pozytywny skutek. Od początku działalności do maja 1997 roku kierownikiem placówki był dr Wiesław Kokociński, a obecnie dr hab. Adam Adamski. Aktualnie Muzeum mieści się w Budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu i jest zarazem jedynym muzeum o charakterze przyrodniczym w mieście. Okazy eksponowane w salach wystawienniczych pochodzą z kilku źródeł: (1) jako dary od szkół i ze zbiorów prywatnych pracowników uczelni,, (2) jako efekt wypraw naukowych, (3) własna działalność preparatorska pracowników Muzeum, oraz (4) zakupione od preparatorów z zewnątrz Uczelni. Muzeum składa się z trzech sal wystawowych o łącznej powierzchni 400 m², trzech pracowni, akwaryjnego pomieszczenia hodowlanego oraz pomieszczenia magazynowego, gdzie m.in. przechowane są okazy aktualnie nie wystawiane i zbiory o przeznaczeniu badawczym, szczególnie entomologiczne. Pod opieką Muzeum znajdują się poza tym dwa akwaria ozdobne (po 3 tys. litrów pojemności) zlokalizowane w hallu nowej części Wydziału (budynek A).

Więcej

Wręczenie dyplomów

W sobotę 22 listopada w Auli UMK miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I-go i II-go stopnia w roku akademickim 2013/2014 absolwentom wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Dyplomy ukończenia studiów otrzymało 247 osób, 150 licencjatów oraz 147 magistrów. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Opiekun strony: dr Edmund Kartanas